EnglishVietnamese

Sản phẩm

Ảnh đẹp

Tư vấn
074.3897393

Tư vấn
0168.8227199

Thống kê

Visitor Counter
Hôm nay: 5
Trong tuần:52
Trong tháng:52
Đang Online:1

Uy tín, chắc lượng, hiệu quả là tiêu chí hàng đầu của công ty

Các loại giống khác của cơ sở 9 Táo Các loại giống khác của cơ sở 9 Táo | Lúa giống 9 Tao
 
 Một số loại giống của cơ sở lúa giống 9 Táo

NGOÀI RA CÒN CÓ NHỮNG LOẠI GIỐNG LÚA MỚI ĐÃ SẢN XUẤT TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 RẤT CÓ TRIỂN VỌNG

ĐẶC TÍNH MỘT SỐ GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY TRIỂN VỌNG

 

TT

 

TÊN GIỐNG

 

 

TỔ HỢP LAI

 

 

TGST

 

 

(Ngày)

 

 

TIỀM NĂNG

 

 

NĂNG SUẤT

 

 

TÍNH KHÁNG

 

 

N.S

 

T/ha

 

PHẨM CHẤT HẠT

 

 

 

TÍNH THÍCH NGHI VÀ NHƯỢC ĐIỂM

 

Đẻ nhánh

 

 

Dạng hình

 

 

Cao cây

 

Rầy nâu

 

Đạo ôn

 

 

 

1

 

 

OM 6932

 

OM4088/OM5472

 

 

85-88

 

 

Tốt

 

 

Đẹp

 

 

100

 

 

HK

 

 

HN

 

 

6-8

 

PC gạo tốt, hạt dài, gạo trong, đạt TCXK, bông chùm

 


 

Trồng các vụ trong năm, phân cân đối, nhiễm sâu, bệnh, chống chịu phèn khá, cứng cây, thích nghi và NS cao, ổn định.

 

 

2

 

 

OM 10041

 

 

D23/C56

 

 

87-90

 

 

Tốt

 

 

Khá

 

 

98

 

 

HK

 

 

K

 

 

6-8

 

 

PC gạo tốt, hại dài, gạo trong, cơm mềm, đạt TCXK, thơm nhẹ.

 

 

Lá đòng thắng, trồng các vụ trong năm, thích nghi rộng và NS cao, ổn định, hơi yếu ra.

 

 

3

 

 

OM 8019

 

 

OM5472/OM6073

 

 

85-90

 

 

Tốt

 

 

Đẹp

 

 

102

 

 

HK

 

 

K

 

 

6-8

 

 

PC gạo tốt, hạt dài, gạo trong, cơm mềm, đạt TCXK

 

 

Trồng các vụ trong năm, chống chịu phèn khá, sạch sâu bệnh, thích nghi rộng và NS cao, ổn định.

 

 

4

 

 

OM 7260

 

 

OM1490/

 

 

IR81024B

 

 

85-90

 

 

Khá

 

 

Đẹp

 

 

100

 

 

K

 

 

HK

 

 

6-8

 

 

Hạt dài, gạo trong, cơm mềm, đạt TCXK

 

 

Trồng các vụ trong năm, vỏ trấu mỏng, được gạo, NS cao, ổn định, chịu phèn khá, hơi yếu rạ, kháng sâu bệnh.

 

 

5

 

 

OM 8938

 

 

OM1723/OM1490

 

 

88-90

 

 

Khá

 

 

Đẹp

 

 

100

 

 

HK

 

 

K

 

 

7-9

 

 

Hạt dài, gạo trong, cơm mềm, đạt TCXK

 

 

Trồng các vụ trong năm, cứng cây, NS cao, sạch bệnh, chịu phèn mặn khá, còn phân ly, vào chắc nhanh.

 

 

6

 

 

CS 2009

 

 

OM43-25/

 

 

IR65

 

 

87-90

 

 

Tốt

 

 

Khá

 

 

98

 

 

HK

 

 

HN

 

 

6-7

 

 

Gạo ít bạc bụng, hạt trấu mỏng

 

 

Trồng các vụ trong năm, cứng cây, chống chịu phèn mặn khá, chống chịu vàng lùn, thịch nghi và NS cao.

 

 

7

 

 

OM 6904

 

 

OM 5464/

 

 

OM5472

 

 

85-90

 

 

Khỏe

 

 

Đẹp

 

 

98

 

 

HK

 

 

K

 

 

6-8

 

Hạt dài, gạo trong, đạt TCXK

 

 

Trồng các vụ trong năm, cứng cây, NS cao, sạch bệnh, thích nghi rộng, chịu phèn mặn tốt, kháng sâu bệnh.

 

 

8

 

 

OM 6907

 

 

OM 5472/

 

 

OM4498

 

 

85-90

 

 

Khá

 

 

Đẹp

 

 

98

 

 

HK

 

 

K

 

 

6-8

 

 

Hạt dài, gạo trong,cơm mềm, đạt TCXK

 

 

Trồng các vụ trong năm, cứng cây, NS cao, chịu phèn tốt, sạch bệnh.

 

 

9

 

 

OM 6893

 

 

OM4498/OM5472

 

 

87-90

 

 

Khá

 

 

Đẹp

 

 

100

 

 

HK

 

 

K

 

 

7-9

 

 

Hạt dài, gạo trong,cơm mềm, đạt TCXK

 

Trồng các vụ trong năm, cứng cây, NS cao, chịu phèn tốt, sạch bệnh.

 

 

 

10

 

 

OM 6916

 

 

OM4900/OM5472

 

 

85-90

 

 

Khá

 

 

Đẹp

 

 

100

 

 

HK

 

 

HK

 

 

7-9

 

 

Hạt dài, gạo trong,cơm mềm, đạt TCXK

 

Trồng các vụ trong năm, cứng cây, NS cao, chịu phèn tốt, sạch bệnh.

 

 

 

11

 

 

IR 73382

 

 

IRRI

 

 

85-90

 

 

Khá

 

 

Đẹp

 

 

98

 

 

K

 

 

HK

 

 

6-8

 

 

Hạt dài, ít bạc bụng, cơm mềm

 

 

Trồng các vụ trong năm, chống chịu phèn khá, % lép thấp, NS cao, vào chắc nhanh, thay giống OM1490

 

 

12

 

 

OM 9584

 

 

OM6976/OM5464

 

 

85-90

 

 

Khá

 

 

đẹp

 

 

98

 

 

HK

 

 

K

 

 

6-8

 

 

Hạt dài, gạo trong,cơm mềm, đạt TCXK

 

 

Trồng các vụ trong năm, cứng cây, NS cao, chịu phèn tốt, sạch bệnh.

 

Ghi chú: K: kháng                  HK: hơi kháng               HN: hơi nhiễm               N:Nhiễm               NS: năng suất.

 
VỀ NĂNG SUẤT NÀY ĐỐI VỚI CÁC LÔ THÍ NGHIỆM NẾU SẢN XUẤT ĐẠI TRÀ SẼ CAO HƠN, DO ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM DIỆN TÍCH TÍNH MÉT VUÔNG ĐÚNG QUI CHUẨN. TÙY ĐIỀU KIỆN CANH TÁC CÓ THỂ TĂNG THÊM 3-5 NGÀY THEO TỪNG VÙNG ĐẤT VÀ MẬT ĐỘ GIEO SẠ VÀ NĂNG SUẤT SẼ CAO HƠN TỪ 150 – 200kg/1000m2.  CÁC TIN KHÁC
    BÀ CON NÊN LƯU Ý

BÀ CON NÊN LƯU Ý

(09/12/2017)
    BẢNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NGHỊ ĐỊNH 210

BẢNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NGHỊ ĐỊNH 210

(27/06/2017)
    ÔNG LÊ VĂN CHÍNH-GIÁM ĐỐC HTX SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG LÚA GIỐNG 9 TÁO (TRÀ VINH):

ÔNG LÊ VĂN CHÍNH-GIÁM ĐỐC HTX SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG LÚA GIỐNG 9 TÁO (TRÀ VINH):

ĐÓN NHẬN DANH HIỆU NHÂN TỐ ĐIỂN HÌNH “VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA-GIÁO DỤC VIỆT NAM”

(04/04/2017)
    ĐẶC TÍNH MỘT SỐ LOẠI GIỐNG LÚA PHỤC VỤ CHO CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN

ĐẶC TÍNH MỘT SỐ LOẠI GIỐNG LÚA PHỤC VỤ CHO CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN

ĐẶC TÍNH MỘT SỐ LOẠI GIỐNG LÚA PHỤC VỤ CHO CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN
(09/03/2014)
    NGOÀI RA CÒN CÓ NHỮNG LOẠI GIỐNG LÚA MỚI ĐÃ SẢN XUẤT TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 RẤT CÓ TRIỂN VỌNG

NGOÀI RA CÒN CÓ NHỮNG LOẠI GIỐNG LÚA MỚI ĐÃ SẢN XUẤT TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 RẤT CÓ TRIỂN VỌNG

NGOÀI RA CÒN CÓ NHỮNG LOẠI GIỐNG LÚA MỚI ĐÃ SẢN XUẤT TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 RẤT CÓ TRIỂN VỌNG

ĐẶC TÍNH MỘT SỐ GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY TRIỂN VỌNG
(09/03/2014)
    Thành đạt được của cơ sở lúa giống 9 Táo kể từ năm 2000 đến nay

Thành đạt được của cơ sở lúa giống 9 Táo kể từ năm 2000 đến nay

Những thành tích mà 9 Táo đạt được kể từ năm 2000 đến nay đđã được trao, tặng giấy khen, bằng khen cụ thể như sau:
(15/03/2013)
    Chín Táo–một thân kiêm cả “3 nhà”

Chín Táo–một thân kiêm cả “3 nhà”

Nếu như nông dân cả nước đang mong đợi liên kết 4 nhà tiêu thụ nông sản, thì một mình Chín Táo gần như đã kiêm luôn 3 nhà: Nhà nông, doanh nhân, và làm cả phần việc của một kỹ sư nông nghiệp. Anh là thủ lĩnh của tổ hợp sản xuất, tiêu thụ tới 7.000 tấn lúa giống/năm, doanh thu 70-80 tỷ đồng.
(09/03/2013)
    Qui trình ở cơ sở thực hiện sản xuất lúa giống TTV1-504-LN

Qui trình ở cơ sở thực hiện sản xuất lúa giống TTV1-504-LN

Qui trình ở cơ sở thực hiện sản xuất lúa giống TTV1-504-LN
(09/03/2013)
    Một số thông tin về lúa giống TTV1-504-LN

Một số thông tin về lúa giống TTV1-504-LN

Vào vụ thu đông 2009 cơ sở chúng tôi sản xuất ra giống lúa TTV1 - 504 -LN
(09/03/2013)
    Trồng khảo nghiệm 10 giống lúa chịu mặn, khô hạn

Trồng khảo nghiệm 10 giống lúa chịu mặn, khô hạn

Trồng khảo nghiệm 10 giống lúa chịu mặn, khô hạn
(09/03/2013)
    Bông lúa vàng

Bông lúa vàng

Tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL – Sóc Trăng Expo 2011 do Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức tại Sóc Trăng từ ngày 27/4/2011 đến ngày 4/5/2011. Tại hội chợ lần này đã có 136 đơn vị, doanh nghiệp trong khu vực tham gia chương trình bình chọn danh hiệu “Bông lúa vàng Việt Nam
(09/03/2013)
    Giống TTV1-504-LN

Giống TTV1-504-LN

Giống TTV1-504-LN tìm thấy ở Trà Vinh, trong đám ruộng IR 504 ba lá xanh có 1 bụi, có 25 chồi hữu hiệu,lấy tuyển được 1800 hạt cấy 50 mét, thu 60kg, đem cấy 2 tép được 1,4 ha và đã sản xuất đến nay qua 6 vụ gọi tên TTV1-504-LN. Thời gian sinh trưởng từ 85-90 ngày.
(09/03/2013)
    6 giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu

6 giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp với cơ sở sản xuất lúa giống 9 Táo - LK tại ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành đánh giá mô hình trồng khảo nghiệm và tuyển chọn nhân rộng 6/10 giống lúa: OM 6976, OM 5629, OM 5954, BN-2, MNR-5 và OMCS 2009.
(09/03/2013)
    Giải thưởng: Doanh nghiệp triển vọng hội nhập ASEAN 2012

Giải thưởng: Doanh nghiệp triển vọng hội nhập ASEAN 2012


(07/03/2013)
    (TTXVN)- Sống nghĩa tình với nông dân quê mình

(TTXVN)- Sống nghĩa tình với nông dân quê mình

Rời quân ngũ trở về với gia đình ở vùng quê nghèo ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành (Trà Vinh) ở tuổi 23, chàng thanh niên Lê Văn Chính luôn ấp ủ ước mơ làm giàu chính từ  những đồng đất của quê mình.
(07/03/2013)
    (Báo Trà Vinh)- CƠ SỞ LÚA GIỐNG 9 – TÁO: Tặng quà cho hộ nghèo đón tết

(Báo Trà Vinh)- CƠ SỞ LÚA GIỐNG 9 – TÁO: Tặng quà cho hộ nghèo đón tết

Ngày 29/01/2013, UBND xã Thanh Mỹ (huyện Châu Thành) phối hợp với ông Lê Văn Chính – chủ cơ sở lúa giống 9 – Táo (ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành) đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo ở xã Thanh Mỹ (huyện Châu Thành) đón tết
(06/03/2013)
Lên trên